Bảng giá

Chọn gói cước phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Bạn là một startup hay một tập đoàn lớn, chúng tôi cung cấp một gói cước phù hợp với nhu cầu của bạn.

Gói Bắt Đầu

$20/tháng

thanh toán hàng tháng

Phương pháp nhanh chóng và đơn giản để trải nghiệm TaggoAI.


1 chatbot

4,000 tin nhắn mỗi tháng

20,000 từ nội dung

10 tệp tải lên

10 MB mỗi tệp

1 thành viên

Try Now

Phát Triển

$35/tháng

thanh toán hàng tháng

Khả năng nâng cao cho các doanh nghiệp nhỏ mong muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi của họ.


2 chatbot

10,000 tin nhắn mỗi tháng

60,000 từ nội dung

50 tệp tải lên

10 MB mỗi tệp

3 thành viên

Try Now

Cao Cấp

$59/tháng

thanh toán hàng tháng

Phát triển doanh nghiệp của bạn, tăng năng suất và duy trì tỷ lệ chuyển đổi cao.


3 chatbot

20,000 tin nhắn mỗi tháng

100,000 từ nội dung

100 tệp tải lên

20 MB mỗi tệp

6 thành viên

Try Now

Doanh Nghiệp

$399/tháng

thanh toán hàng tháng

Phát triển doanh nghiệp của bạn, tăng năng suất và duy trì tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.


Số lượng nhân viên không giới hạn

Số lượng tin nhắn không giới hạn/nhân viên mỗi tháng

Nội dung không giới hạn số từ

Tải lên tệp không giới hạn

30 thành viên

Try Now
Dịch vụBắt đầuPhát triểnCao cấpDoanh Nghiệp
Chatbot tùy chỉnh từ nội dung doanh nghiệp
Nhập khẩu (PDF, Docx, Hình ảnh)
Huấn luyện dữ liệu từ trang web
Website & Livechat để tương tác với khách hàng
Tích hợp Meta Messenger
Thương hiệu đặt tên tùy chỉnh cho đại lý
Buổi hướng dẫn và đào tạo
Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp
Hợp đồng Doanh nghiệp Tùy chỉnh, GDPR DPA
Quản lý liên hệ
Tích hợp Telegram
Tích hợp WhatsApp
Mô hình GPT-4
Tích hợp Meta Messenger
Tích hợp Ứng Dụng

Dịch Vụ Khách Hàng

Loại Bỏ Tìm Kiếm Tài Liệu Thủ Công với TaggoAI. Quét và trích xuất thông tin liên quan một cách nhanh chóng, tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn và tiết kiệm thời gian quý báu trong quá trình nghiên cứu.

Tương Tác Khách Hàng

Tạo điều kiện cho việc đăng nhập của khán giả thông qua tương tác cá nhân hóa. Công cụ của TaggoAI giúp doanh nghiệp tạo ra trải nghiệm được tùy chỉnh phản ánh với đối tượng khán giả của họ.

Nghiên Cứu Tài Liệu

Loại Bỏ Tìm Kiếm Tài Liệu Thủ Công với TaggoAI. Quét và trích xuất thông tin liên quan một cách nhanh chóng, tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn và tiết kiệm thời gian quý báu trong quá trình nghiên cứu.