Giải Pháp AI-First
Cho Dịch Vụ Khách Hàng Hiện Đại
Nền tảng cho phép doanh nghiệp tạo và triển khai các Chatbot AI tùy chỉnh để cải thiện sự tương tác và hỗ trợ khách hàng.
Giải quyết 50% thắc mắc của khách hàng ngay lập tức

Gặp gỡ TaggoAI, trợ lý ảo AI đột phá của chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp các phản hồi chính xác và an toàn, giải quyết nhanh chóng những câu hỏi của khách hàng, giảm hiệu quả lượng vé của đội của bạn.

Card
Điều nổi bật nhất trong hộp thư đến là tốc độ của nó. Chúng tôi quan sát thấy một tăng 15% trong lượng cuộc trò chuyện được quản lý.
Jennifer PhamĐối tác Quản lý, WINK.
Năng lượng hóa Nội dung Doanh nghiệp của bạn

TaggoAI cung cấp một giải pháp hỗ trợ sẵn sàng cho sản xuất, mang lại khả năng của một đội ngũ hỗ trợ đầy đủ với quy mô hiệu quả về chi phí.

Tích hợp Nội DungTải lên nội dung liên quan như tài liệu (docx, pdf), dữ liệu trang web hoặc các nguồn khác để cung cấp thông tin cho cơ sở kiến thức của chatbot.
Quy Trình Đào TạoHuấn luyện chatbot AI bằng cách sử dụng nội dung tích hợp và tài liệu đào tạo bổ sung, làm sạch sẽ hiểu biết về các mẫu ngôn ngữ và phản ứng thông qua các quy trình học lặp lại.
Triển KhaiTriển khai chatbot đã được đào tạo trên các nền tảng mong muốn như tiện ích trang web, Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, v.v., đảm bảo tính tiện dụng và tối đa hóa khả năng sử dụng của nó.
Triển khai Chatbot AI của bạn một cách dễ dàng